Regulamin Ucznia

Regulamin opisuje wszystkie prawa i obowiązki ucznia. Każdy uczeń szkoły polskiej musi przestrzegać regulaminu, znając swoje prawa i obowiązki, a także godnie reprezentować polską grupę etniczną w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu i stosowania się do jego zasad.