Misja

Nasza szkoła zaprasza dzieci w wieku szkolnym na lekcje języka polskiego, religii (od klasy 1-9), historii i kultury polskiej, w każdą sobotę od 9:00 – 13:00 podczas roku szkolnego.

Nasza szkoła jest SPOŁECZNĄ placówką oświatową, niedochodową, jedną z ok. 200 polskich szkól na terenie USA. Została zorganizowaną przez rodziców, którzy w chwili powołania szkoły do życia wyrazili pragnienie, by ich pociechy poznawały kulturę Polską. Pod tym pojęciem rozumiemy swobodne posługiwanie się językiem polskim, znajomość rodzinnej historii, geografii, literatury i tradycji.

SZKOŁA NA EMIGRACJI to placówka dla dzieci i młodzieży, która DZIAŁA DZIĘKI RODZICOM.

Pragniemy, aby Państwo czuli się w niej gospodarzami. Potrzebujemy obecności Państwa, w godzinach zajęć szkolnych, w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie przerw i posiłków.

Pragniemy też, by Państwo pomagali nam w realizacji szkolnych imprez, a także – swoimi talentami – przyczyniali się do wzbogacania naszych Dzieci. Niech ta szkoła będzie szkołą naszych marzeń oraz miejscem spotkań przyjaciół.