Centrala Polskich Szkół Dokształcających wyróżnia nasza szkole!