O Szkole

Polska Szkoła Dokształcająca Jana Pawła II została założona w marcu 2006 roku jako organizacja non-profit, której celem jest tworzenie kreatywnych i ambitnych programów edukacyjnych dla dzieci Polskiego dziedzictwa.

Program pomoże im rozwinąć świadomość i zrozumienie języka Polskiego, religii, kultury i historii. Zobowiązujemy się promować lojalność wobec Ameryki i być dumnymi Polsko-Amerykanami w naszej społeczności.

Naszym celem jest pielęgnowanie poczucia wspólnoty, tożsamości kulturowej i dziedzictwa. Do realizacji naszej misji posiadamy dobrowolny Zarząd, który koordynuje działania.

Dyrektor Szkoły:
Katarzyna Nawrocka: 201-873-6383

Anna Temporale 908-249-1608

Email: polskaszkolanj@gmail.com

Adres budynku szkolnego:
24 Changebridge Rd.
Montville, NJ 07045
Adres korespondencyjny:
Polska Szkoła Jana Pawła II
P. O. Box 252
Lake Hiawatha, NJ 07034