Rejestracja

Rejestracja na Rok szkolny 2023/2024 jest już otwarta. Po wypełnieniu poniższych formularzy na każde dziecko zapisywane do szkoły prosimy je przesłać na adres korespondencyjny:

Polska Szkoła Jana Pawła II
P. O. Box 252
Lake Hiawatha, NJ 07034

  • Uczniowie którzy uczęszczają do szkoły mają pierwszeństwo i możliwość zapisów ze zniżką (zapisy od 1 – 30 kwietnia).
  • Zapisy oraz Open House dla nowych uczniów od 1 maja, prosimy o email aby umówić się na Open House (6 maja lub 12 maja).
  • Proszę wypełnić 1 formularz rejestracyjny  na ucznia i 1 regulamin finansowy na rodzinę ( płatność gotówka lub czekiem wystawionym na Polish School )