Rejestracja

Rejestracja na Rok szkolny 2022/2023 jest już otwarta. Po wypełnieniu poniższych formularzy na każde dziecko zapisywane do szkoły prosimy je przesłać na adres korespondencyjny:

Polska Szkoła Jana Pawła II
P. O. Box 252
Lake Hiawatha, NJ 07034