RADA SZKOLNA

Rada Szkolna

Prezes: Renata Gędzior
Dyrektor: Joanna Kujałowicz
Dyrektor: Katarzyna Nawrocka
Skarbnik: Józef Mastej
Członkowie Rady: Krystyna Lis, Jolanta Dzięgiel, Kathy Dane, Mariusz Lubas, Tomasz Capała, Marcin Duma, Bogdan Myśliwiec