RADA SZKOLNA

Rada Szkolna

Prezes: Renata Gędzior
Dyrektor: Joanna Kujalowicz
Dyrektor: Katarzyna Nawrocka
Skarbnik: Józef Mastej
Członkowie Rady: Krystyna Lis, Jolanta Dzęngiel, Kathy Dane, Mariusz Lubas, Tomasz Capala, Marcin Duma, Bogdan Myśliwiec