RADA SZKOLNA

Rada Szkolna

Prezes: Renata Gędzior
Dyrektor: Joanna Kujałowicz
Dyrektor: Katarzyna Nawrocka
Skarbnik: Józef Mastej
Członkowie Rady: Tomasz Capała, Kathy Dane, Marcin Duma, Krystyna Lis, Mariusz Lubas, Bogdan Myśliwiec