RADA SZKOLNA

Rada Szkolna

Prezes: Michał Kaczor
Dyrektor: Renata Gędzior
Z-ca Dyrektora: Joanna Kujalowicz
Skarbnik: Józef Mastej
Komisja Rewizyjna: Anna Michalik
Prezes Komitetu Rodzicielskiego: Katarzyna Dziadyk
Członkowie: Jolanta Dzięgiel, Mariusz Lubas, Tomasz Capała