O Szkole

Motto

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”
(Jan Paweł II. Nowy Jork: 2 Października, 1979)

Misja

Polska Szkoła Dokształcająca Jana Pawła II została założona w marcu 2006 roku jako organizacja non-profit, której celem jest tworzenie kreatywnych i ambitnych programów edukacyjnych dla dzieci Polskiego dziedzictwa. Program pomoże im rozwinąć świadomość i zrozumienie języka Polskiego, religii, kultury i historii. Zobowiązujemy się promować lojalność wobec Ameryki i być dumnymi Polsko-Amerykanami w naszej społeczności. Naszym celem jest pielęgnowanie poczucia wspólnoty, tożsamości kulturowej i dziedzictwa. Do realizacji naszej misji posiadamy dobrowolny Zarząd, który koordynuje działania.

Ogólnie

Nasza szkoła zaprasza dzieci w wieku szkolnym na lekcje języka polskiego, religii (od klasy 1-9), historii i kultury polskiej, w każdą sobotę od 9:00 – 13:00 podczas roku szkolnego.

Nasza szkoła jest SPOŁECZNĄ placówką oświatową, niedochodową, jedną z ok. 200 polskich szkól na terenie USA. Została zorganizowaną przez rodziców, którzy w chwili powołania szkoły do życia wyrazili pragnienie, by ich pociechy poznawały kulturę Polską. Pod tym pojęciem rozumiemy swobodne posługiwanie się językiem polskim, znajomość rodzinnej historii, geografii, literatury i tradycji. SZKOŁA NA EMIGRACJI to placówka dla dzieci i młodzieży, która DZIAŁA DZIĘKI RODZICOM.

Pragniemy, aby Państwo czuli się w niej gospodarzami. Potrzebujemy obecności Państwa, w godzinach zajęć szkolnych, w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie przerw i posiłków.

Pragniemy też, by Państwo pomagali nam w realizacji szkolnych imprez, a także – swoimi talentami – przyczyniali się do wzbogacania naszych Dzieci. Niech ta szkoła będzie szkołą naszych marzeń oraz miejscem spotkań przyjaciół.

Rada Szkolna

Prezes: Renata Gędzior
Dyrektor: Joanna Kujalowicz
Dyrektor: Katarzyna Nawrocka
Skarbnik: Józef Mastej
Członkowie Rady: Krystyna Lis, Jolanta Dzęngiel, Kathy Dane, Mariusz Lubas, Tomasz Capala, Marcin Duma, Bogdan Myśliwiec

Adresy i Telefony

Adres budynku szkolnego:
24 Changebridge Rd.
Montville, NJ 07045

Adres korespondencyjny:
Polska Szkoła Jana Pawła II
P. O. Box 252
Lake Hiawatha, NJ 07034

Telefony:
Joanna Kujalowicz: 973-960-7193

Katarzyna Nawrocka: 201-873-6383

Email:

administracja@polskaszkolanj.com

Sponsorowanie Szkoły

Nasza szkoła działa jako organizacja non-profit i oparta jest na społecznej działalności rodziców. Nasze funkcjonowanie bazuje na trzech głównych filarach finansowania: opłat za uczęszczanie do szkoły, wszelkiego rodzaju inicjatywom fundraising i donacjom lokalnych biznesów.

Zapraszamy biznesy oraz osoby indywidualne do wspomagania naszej szkoły. O bliższe informacje na ten temat prosimy się skontaktować przez wypełnienie formularza