Rejestracja

Rejestracja na Rok szkolny 2021/2022 jest już otwarta po wypełnieniu poniższych formularzy na każde dziecko zapisywane do szkol prosimy je przesłać na adres korespondencyjny:

Polska Szkoła Jana Pawła II
P. O. Box 252
Lake Hiawatha, NJ 07034