{:pl}

Nasza Szkole Reprezentować będą:

Marszałek: Renata Gędzior

Miss Polonia: Nel Lichter

Bilety do nabycia w czasie zajęć szkolnych: Uczniowie szkoły $0  - Rodzice/rodzeństwo: $20  - Osoby spoza szkoły: $25

Dzień Parady – 7 Październik, 2018

Jak się obrać

Dzieci – koszulki szkolne Dorośli – na biało-czerwono

Miejsce i godzina spotkania

Zbiórka o 10:15AM przy 60 N Jefferson Rd., Whippany NJ 07981 (Ukrainian Cultural Center)

Przed wyjazdem

Msza Sw. z prezentacja Marszałka: Renata Gędzior i Miss Polonia, Nel Lichter

Wyjazd autobusami do Nowego Jorku - 11:15AM

Ustawieni i gotowi do marszu w Nowym Jorku

1PM przy 36 East Street (pomiędzy 5 Ave & Madison Ave)

Po paradzie

Wracamy do swoich autobusów czekających w pobliżu obiad i deser bedzie na nas czekał w Centrum Ukraińskim

Kontakt podczas parady:

Krystyna Lis – 973-610-2969 / Jozef Mastej – 973-900-0561 / Renata Gędzior – 201-738-9329

Zapraszamy motocyklistow do uczestnictwa w Paradzie!

Jak nas bedzie więcej to będziemy głośniejsi :) dajecie znać czy się piszecie podczas zakupu biletów.

{:}{:en} 

 

 

Our school will be represented by:

Marshal: Renata Gędzior

Miss Polonia: Nel Lichter

Tickets can be purchased during school: Students $0  - Parents/kids(not school students): $20  - Anyone else: $25

Dress code:

Kids – School t-shirts Adults – white and red

Meeting place:

10:15AM in 60 N Jefferson Rd., Whippany NJ 07981 (Ukrainian Cultural Center)

Before we leave

Mass with presentation of Marshal: Renata Gędzior and Miss Polonia, Nel Lichter

Busses leave to New York - 11:15AM

Parade start:

1PM on 36 East Street (Between 5 Ave & Madison Ave)

After Parade:

We are coming back to the same busses we can in and going back to Ukrainian Center for Diner.

Contact during parade:

Krystyna Lis – 973-610-2969 / Jozef Mastej – 973-900-0561 / Renata Gedzior – 201-738-9329

Motorcycles are welcome to participate in Parade!

The more motorcycles the louder we will be  :) please let us know when signing up.

{:}