Już w ta sobotę rozpoczynamy nasz coroczny świąteczny fundraiser!!!!

Nasze wspaniale stroiki świąteczne

robione przez naszych wolontariuszy

można kupić po poniższych cenach:

Komplet stroik ze świeczką - $40

Tylko Stroik - $30